Akce knihovny v roce 2018

 


V sobotu 17.2. se v sále Kulturního domu uskutečnila burza knih. Prodávaly se zde za symbolickou cenu knihy vyřazené z fondu knihovny. Návštěvníci burzy odházeli z burzy spokojeni a jejich knihovny se jistě rozšířily o hodnotné knihy.

 

V sobotu 19.3.  Němčice opět uvítaly divadelní soubor. Tentokrát se jsme přivítali okrouhlecký spolek VOKO s divadelní hrou autorů Cimrmana, Smoljaka a Svěráka " DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU". Divadlo shlédlo mnoho návštěvníků z Němčic i okolních obcí.  Podle ohlasů odcházeli do svých domovů spokojení.

 

Ve čtvrtek  8.3.  se konala v zasedačce kulturního domu přednáška na z oboru čínské medicíny, tématem byla  "Diagnostika nemocí podle jazyka". Na přednášku přišlo mnoho posluchačů, nejen z řad domácích, ale i přespolních. Přednášející p. Bc Iveta Ryšánková, kterou známe z loňského roku, nám vysvětlila principy této tradiční čínské metody a také nám předala praktické rady týkající se našeho zdraví a jeho podpory zejména v zimním období. Měli jsme možnost si vyzkoušet, jak se diagnostikují různé druhy nemocí podle jazyka. Posluchačů bylo tolik, že jsme se tak tak vešli do zasedací místnosti a všichni odcházeli spokojeni.

 

Ve čtvrtek 5. dubna jsme společně s dětmi z výtvarného kroužku, kvůli  velké nemocnocti dětí opožděně, sešli v knihovně. Připomněli jsem si, že březen je měsícem čtenářů. Děti si donesly svoji oblíbenou knihu, o které svým kamarádům vyprávěly. Každý měl možnost přečíst ostatním část příběhu. Druhou část odpoledne jsme strávili u malé svačinky a pohádkového kvízu. Odměnou za správné odpovědi byla sladkost.  

 

Před letošními Velikonocemi jsme uspořádali již tradiční hrkání. Počet hrkačů, kteří se aktivně zapojili po všechny dny byl 22 dětí. Malí hrkači za svoji trpělivost dostali za odměnu sladkosti a každý  i malou finanční částku, kterou jsme dostali od některých němčických spoluobčanů.  Všem dětem moc děkujeme za účast a těšíme se na příští rok.

 

Ve středu 11. dubna naše nejmenší navštívilo maňáskové představení prostějovkého souboru "Sluníčko" Děti z naší mateřské školy a dvou spřátelených mateřských škol zhlédly pohádky : Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O Koblížkovi a Tři prasátka. . Podle reakcí a zaujetí dětí bylo patrné, že se představení vydařilo.