Akce knihovny v roce 2018


Ve čtvrtek 5.10. 2017 jsme zahájili po letních prázdninách opět činnost výtvarného kroužku. Dětí byla plná klubovna a s velkým elánem se pustily do práce na podzimních výrobcích.


V sobotu 17.2. se v sále Kulturního domu uskutečnila burza knih. Prodávaly se zde za symbolickou cenu knihy vyřazené z fondu knihovny. Návštěvníci burzy odházeli z burzy spokojeni a jejich knihovny se jistě rozšířily o hodnotné knihy.


V sobotu 19.3.  Němčice opět uvítaly divadelní soubor. Tentokrát se jsme přivítali okrouhlecký spolek VOKO s divadelní hrou autorů Cimrmana, Smoljaka a Svěráka " DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU". Divadlo shlédlo mnoho návštěvníků z Němčic i okolních obcí.  Podle ohlasů odcházeli do svých domovů spokojení.


Ve čtvrtek  8.3.  se konala v zasedačce kulturního domu přednáška na z oboru čínské medicíny, tématem byla  "Diagnostika nemocí podle jazyka". Na přednášku přišlo mnoho posluchačů, nejen z řad domácích, ale i přespolních. Přednášející p. Bc Iveta Ryšánková, kterou známe z loňského roku, nám vysvětlila principy této tradiční čínské metody a také nám předala praktické rady týkající se našeho zdraví a jeho podpory zejména v zimním období. Měli jsme možnost si vyzkoušet, jak se diagnostikují různé druhy nemocí podle jazyka. Posluchačů bylo tolik, že jsme se tak tak vešli do zasedací místnosti a všichni odcházeli spokojeni.


Ve čtvrtek 5. dubna jsme společně s dětmi z výtvarného kroužku, kvůli  velké nemocnocti dětí opožděně, sešli v knihovně. Připomněli jsem si, že březen je měsícem čtenářů. Děti si donesly svoji oblíbenou knihu, o které svým kamarádům vyprávěly. Každý měl možnost přečíst ostatním část příběhu. Druhou část odpoledne jsme strávili u malé svačinky a pohádkového kvízu. Odměnou za správné odpovědi byla sladkost.  


Před letošními Velikonocemi jsme uspořádali již tradiční hrkání. Počet hrkačů, kteří se aktivně zapojili po všechny dny byl 22 dětí. Malí hrkači za svoji trpělivost dostali za odměnu sladkosti a každý  i malou finanční částku, kterou jsme dostali od některých němčických spoluobčanů.  Všem dětem moc děkujeme za účast a těšíme se na příští rok.


Ve středu 11. dubna naše nejmenší navštívilo maňáskové představení prostějovkého souboru "Sluníčko" Děti z naší mateřské školy a dvou spřátelených mateřských škol zhlédly pohádky : Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O Koblížkovi a Tři prasátka. . Podle reakcí a zaujetí dětí bylo patrné, že se představení vydařilo.Akce knihovny v roce 2017

Ve čtvrtek 5.1. 2017 jsme zahájili po zimních prázdninách opět činnost výtvarného kroužku. Dětí byla zase plná klubovna a s chutí se pustili do práce na zimních dekoracích.

V úterý 24.1. se konala v zasedačce kulturního domu přednáška na téma "Tradiční čínská medicína a její aplikace v běžném životě" Ohlášené téma vzbudilo velký zájem jak domácích, tak přespolních hostů. Přednášejíci p. Bc Iveta Ryšánková srozumitelně a poutavě vysvětlila principy této tradiční metody léčby a také nám předala praktické rady týkající se našeho zdraví a jeho podpory zejména v zimním období. Posluchačů bylo tolik, že jsme se tak tak vešli do zasedací místnosti a všichni odcházeli spokojeni.

V sobotu 25.2. u nás v kulturním domě hostoval Divadelní spolek z Rájce-Jestřebí, v jejich podání jsme shlédli Moliérovu komedii "Zdravý nemocný". Ohlasy diváků ukázaly, že se divadelní představení moc líbilo. Také heci odjížděli spokojeni a vzkazují všem našim divákům, že se se jim u nás moc dobře hraje a děkuji za přízeň publika.

Ve čtvrtek 9.3. jsme se sešli s našimi nejmenšími čtenáři v klubovně. Je to naše pravidelné připomenutí si, že březen je měsícem čtenářů. Každý z nich si přinesl svou oblíbenou knihu a měl čas ji představit svým kamarádům. Ve druhé části odpoledne byla malá svačinka a literární kvízy, doplňovačky a tradiční hádanky. Odměnou za správné odpovědi byla lentilka a protože soutěží jsme stihli hodně, každý si odnášel hrst lentilek.  

V pondělí 3. 4. přijela maňásková společnost Sluníčko, kterou naši nejmenší již důvěrně znají a přivezla nové pohádky. tentokrát "O šípkové Růžence". "Jak kočička s pejskem myli podlahu" a "Zajíc, kohout a liška" Pohádky byly rozverné a děti strhly ke spontáním reakcím. Také děti z mateřské školy z Vavřince odjížděly spokojené. Příjemné dopoledne bylo podtrženo krásnou jarní atmosférou.

Ve čtvrtek 18.5. jsme zakončili činnost výtvarného kroužku tradiční akcí na se vždy těšíme. Sešli jsme se v knihovně a o půl čtvrté jsme se pustili po značkách do lesa. Cestou jsme plnili různé úkoly ze znalostí přírody a místopisu, až jsme se přiblížili k místu, kde byl zakopán poklad. Tentokrát ho objevil Jirka Nezval. Pak už jsme skoro běželi nazpět, protože jsme byli zvědaví, co krabice obsahuje. Na obecním dvoře u knihovny už byl rozdělaný oheň, kde jsme si opekli párky a konečně se mohli rozdělit o poklad. Na všech 15 hledačů se dostalo a byli jsme spokojeni. Na závěr bylo ještě překvapení v podobě zmrzliny. To jsme přivítali, protože odpoledne bylo dost horko. Všechny naše uvedené aktivity si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

 

Akce  knihovny v roce 2016

Nový rok 2016 jsme s dětmi zahájili návštěvou němčického betléma v kostele sv.Mikuláše. Sešli jsme se v klubovně, kde jsme si vyprávěli legendu o sv. Mikuláši, který je patronem naší obce .Potom jsme se společně vydali do kostela na malou exkurzi. Prohlédli jsme si betlém, oltář a obrazy. Překvapil mně živý zájem dětí o křesťanskou tematiku, přestože některé z nich byly v tomto kostele poprvé. Bylo to příjemné zakončení vánoční doby.

Ve středu 17.2. jsme se sešli na tradiční v pořadí páté schůzce nad historií naší obce. Tentokrát jsme se věnovali zaniklý středověkým osadám kolem nás. Bylo to zajímavé putování historií s mapou v ruce. V druhé části besedy proběhla zajímavá a napínavá soutěž, kdy jsme odhalovali na netypických fotografiích blízké okolí Němčic. Výsledek byl dlouho nerozhodný, takže rozhodl až závěrečný rozstřel. Ten vyhrála paní Anička Přikrylová nad panem Miloslavem Hebelkou. Všech 25 zúčastněných se dobře bavilo a besedu jsme hodnotili jako zdařilou.

Dne 23.3. proběhla další zajímavá beseda věnovaná zahrádkaření. Milým hostem byla paní Ing.Horňanská, majitelka zahradnictví Živa Lysice. Nevšedně poutavou formou nás seznamovala s postupy při sadaření i zahrádkaření. Navíc jsme se dozvěděli mnoho informací o léčívkách i koření, které se dá pěstovat také na našich zahradách. Beseda to byla nezvykle dlouhá, protože dotazů bylo hodně. I přes nevelkou účast jsme všichni odcházeli spokojeni a poučení o problemarice ekologického pěstování.

Ve středu 6. dubna se uskutečnilo již tradiční maňáskové představení prostějovkého souboru "Sluníčko" Děti z naší mateřské školy a dvou spřátelených mateřských škol zhlédly pohádky : Budka v poli, Máša a medvěd a Budulínek. Dostavily se i děti, které ještě nejsou školáčky. Podle reakcí a zaujetí dětí bylo patrné, že se představení vydařilo.

9. dubna v sobotu Němčice opět uvítaly divadelní soubor. Tentokrát se hrálo pro dospělé. S divadelním představením Istvana Orkenyho "Kočky" zavítal k nám Divadelní spolek z Rájce-Jestřebí. Divadlo shlédlo na 70 návštěvníků a velká většina byla moc spokojená. Také herci ocenili přístup obecenstva a přijetí v Němčicích. Předběžně jsme se domluvili na další návštěvě souboru u nás.

Výlet 16.4. v sobotu 16.4. se školní děti z výtvarného kroužku vydaly do Sloupu na výpravu za šnekem Krasíkem. Protože jsme si oblíbili pověst o vzniku tzv. Hřebenáče, chtěli jsme si jej prohlédnout na místě. V kroužku pracujeme na výtvarném zpracování této pověsti. Měli jsme štěstí a  podívali se i do jeskyně Kůlna. Výlet se vydařil. Fotografie jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.

7. a 8. 5. v sobotu a v neděli proběhla výstavka "Tvořím, tvoříš, tvoříme" . Jak název napovídá, prezentovaly se zde výrobky, kterými se některé z nás zabývají ve svém volném čase. Celkem se zúčastnilo 19 vystavovatelů včetně 2 mužů. Prostor jsme věnovali i našim malým výtvarníkům z kroužku při knihovně. Vystavené exponáty byly velice různorodé a často překvapivé. V sobotu 7.5. zde také vystavovala své nápadité šperky p. Počúchová. Mnozí využili její nabídky a něco si koupili. Podle ohlasu diváků se výstava podařila.

V sobotu 21.5. se uskutečnilo literární putování za šnekem Krasíkem. Sešli jsme v kulturním domě v Kuničkách, kde byla otevřena výstava s tématikou našeho letošního maskota Šneka Krasíka. Také my jsme zde prezentovali dva sv é kolektivní výrobky. Po malém tvoření, kdy si každý vyrobil svou ulitu a tykadla jsme se vydali na putování. Během cesty jsme plnili úkoly a těšili se na slíbený pohádkový rybník. Ten nás nezklamal, je krásný, skutečně jak z pohádky. Nechyběly ani pohádkové bytosti. Vyvrcholením jak jinak bylo opékání špekáčků a zasloužený odpočinek. Potom jsme se vydali na zpáteční cestu. Počasí nám přálo a taky proto se výlet vydařil. 

Poslední akcí před prázdninami 2.6. byla společná schůzka obou výtvarných kroužků. Pro děti bylo připraveno oblíbené hledání pokladu. Jako vždy se poklad našel. Odpoledne pokračovalo na obecním dvoře, kde byl poklad spravedlivě rozdělen mezi 13 hledačů. Nechybělo opékání špekáčků. Čas nám tak rychle uběhl, že jsme se už k dalším hrám nedostali. Snad příště. Ze všech zmíněných akcí najdete obrázky v naší fotogalerii. Přejeme všem krásné prázdniny.

V sobotu 15.10. proběhla velmi zajímavá přednáška "Příběhy lidí z Titanicu" . Přednášející spisovatelka Bc. Dana Šimková přinesla nové poznatky k tragedii a vyvrátila některé mýty kolem ztroskotání Titanicu. Součástí přednášky byly ukázky ze slavného Cammeronova filmu a na skutečných postavách přiblížila další životní osudy přeživších. Byla to nevšední akce a všem zúčastněným se moc líbila.

10.11. jsme společně navštívili muzikál "Limonádový Joe" v Městském divadle Brno. Pravda je, že nás slavný kus, známý z filmového zpracování rozhodně nezklamal. Někteří z nás dokonce tvrdili, že byl ještě lepší.Všech 42 účastníků si domů přivezlo dobrou náladu a už v autobuse se hlásili na příští zájezd do divadla.

10.11.
 
10.