Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek            20,- Kč
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka  zdarma
2. upomínka  zdarma
3. upomínka  zdarma
Upomínací dopis  zdarma